La nova publicació de l’Ajuntament de Sitges i l’editorial Mediterrània es pot comprar des d’aquest dimarts a l’Oficina de Turisme i a la Malvasia de Llibres a un preu de 5€.


El conte Petita Història de la Festa Major de Sitges, amb textos de Joan Duran i il·lustracions de Pilarin Bayés, ja està a la venda. Des d’aquest dimarts, la publicació de l’Ajuntament de Sitges, es pot adquirir tant a l’Oficina de Turisme de Sitges com a la Malvasia de Llibres, al carrer Espalter. El conte, que s’inclou a la col·lecció de Petites Històries de l’editorial Mediterrània, s’ha posat a la venda a un preu de 5€.

La Petita Història de la Festa Major de Sitges, a través d’una trama literària de ficció, desgrana els principals avatars històrics d’una celebració que es remunta a l’edat mitjana i que es dedica als compatrons, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Amb un llenguatge entre la narració i la poesia, el llibre parla sobre els primers documents que demostren l’existència de la Festa Major, que daten de 1353, i què diuen les referències més antigues, en aquest cas de 1595, que donen notícia de la celebració de l’Ofici en honor als compatrons.

Al llarg de les setze pàgines del conte, il·lustrades amb referències gràfiques al·lusives a la Festa i als seus escenaris vivencials i històrics, es relata quines són les primeres referències que es coneixen sobre la presència de balls populars, a la primera meitat del segle XIX. Petita Història de la Festa Major té una vessant pedagògica i explica els dos pilars que sostenen la celebració principal dels sitgetans: els actes de caire religiós, com els repics de campanes, el solemne Ofici o la processó de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, i el actes de vessant folklòrica i popular, com les cercaviles, el Castell de Foc o les revetlles.

L’univers literari que embolcalla la trama històrica del llibre el protagonitza una veu narradora que, en primera persona, introdueix el lector en tot un seguit de vivències íntimes que se succeeixen fins desembocar en un gir argumental del tot inesperat.