EL CONSELL DEL PATRIMONI FESTIU

FESTA MAJOR DE SITGES

Amb la voluntat de preservar i revaloritzar el patrimoni de la Festa Major, L’Ajuntament de Sitges ha aprovat durant el 2015 el Reglament del Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major de Sitges, un òrgan de participació ciutadana en el qual hi són representats tots els agents implicats en la Festa. El Consell té encarregada la funció d’assessorar la Corporació, de formular propostes i suggeriments, d’adoptar acords i d’executar-los en les matèries relacionades amb el Patrimoni de Festa Major de la vila.

Consulteu el Reglament del Consell del Patrimoni Festiu de Sitges

Consulteu l’EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament del Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major de Sitges al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya