LA COMISSIÓ

FESTA MAJOR DE SITGES

En l’actualitat, el màxim organisme responsable de l’organització de les Festes Majors de Sitges és la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que actua per delegació de l’Ajuntament de la vila i és nomenada pel Ple de la Corporació. El seu funcionament i les seves competències són regulades pel Protocol de la Festa, la darrera modificació del qual fou aprovada pel Ple municipal en data 31 de maig de 2010.

El/la president/a de la Comissió és nomenat per l’Ajuntament i és el responsable de triar, d’entre els grups i colles que participen en la festa o d’entre persones que hi estiguin vinculades, els vocals. Com a mínim, la Comissió compta amb dos representants de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, un representant de les colles de foc i tres representants de la resta de balls populars i entitats participants. La parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, per la seva banda, nomena una persona per tal de fer d’enllaç amb la Comissió. També en formen part dos representants de l’Ajuntament per tal de donar suport tècnic, logístic i econòmic a l’organització. Aquesta Comissió treballa de forma coordinada amb la Regidoria de Tradicions i Festes, la parròquia i les entitats i associacions coorganitzadores de diversos actes de la Festa.