EL PROTOCOL

FESTA MAJOR DE SITGES

La redacció del Protocol de Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla ha estat promoguda per l’Ajuntament de Sitges, institució que l’aprovà definitivament, en sessió plenària i per majoria absoluta, el 26 d’abril de 2023. El Protocol ha estat redactat pel Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major. Aquesta nova versió del Protocol pren com a base i actualitza l’aprovada l’any 2006, la qual va ser modificada per darrer cop al Ple municipal de 31 de maig de 2010. El nou redactat del Protocol s’estructura tenint en compte l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 104/2016, de 19 de juliol, pel qual es declara Festa patrimonial d’interès nacional la Festa Major de Sitges en honor a sant Bartomeu i santa Tecla, unes celebracions que s’entenen com a un únic fet festiu degut a què els dos sants són copatrons de la vila.

La finalitat del protocol és fixar el conjunt d’actes i de costums que al llarg dels anys han anat configurant els rituals i els seus elements. És a dir, fixar l’estructura de la festa, el seu patrimoni material i immaterial i les regles a complir. Els criteris que es descriuen en aquest protocol regulen el bon funcionament de la Festa Major i volen evitar arbitrarietats i conflictes d’interessos entre les institucions i els grups i col·lectius que hi participen i ajuden en la seva organització i celebració.

La Festa Major de Sant Bartomeu troba el seu origen en la celebració de la diada del sant patró de la vila i de l’església parroquial, festa documentada almenys des de 1595. La Confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla n’era la primitiva administradora i, amb la seva desaparició posterior el primer terç del segle XIX, l’Ajuntament de Sitges passa a assumir-ne l’organització cap el 1841. Primerament l’Ajuntament delega en la figura d’uns administradors municipals i amb posterioritat, des de 1893, en la creació de la Comissió municipal, sota la direcció d’un president a partir de 1931.

Els balls, la imatgeria festiva, els entremesos folklòrics i els músics desfilen en cercaviles i processons, acompanyant la imatge i bandera del sant patró i les autoritats, seguint antics costums documentats des de 1734. Al llarg del segle XVIII i principis del XIX s’estructuren els actes religiosos i populars de la diada que, amb més o menys canvis, han perdurat fins l’actualitat conformant un llegat patrimonial de gran valor històric.

PROTOCOL DE SITGES FESTA MAJOR

Darrera modificació: 26 d’abril de 2023

PROTOCOL 2023

PROTOCOL 2023 – ANNEX 1

PROTOCOL 2023 – ANNEX 2

PROTOCOL 2023 – CRITERIS D’ORDRE INTERN I AUTOREGULACI