Els treballs de conservació i restauració de les peces serveixen per restituir les figures originals presentades el 1965, manufacturades amb la tècnica tradicional catalana de cartró pedra. La intervenció s’ha centrat tant en la consolidació de les figures de cartró primigènies com en la rectificació d’alguns ítems perquè els gegants siguin més fàcils de portar i més lleugers i segurs.


Els gegants Americanos estan al taller. Quan tornin a casa ho faran amb la imatge més semblant a la presentada la seva estrena el 1965, en la seva presentació pública. Mesos de treball han permès reconstruir i recuperar les figures originals que es trobaven en mal estat de conservació intern, sota capes de diferents materials fruit d’intervencions posteriors, que havien modificat el seu aspecte originari. El regidor de Tradicions i Festes, David Martínez, ha destacat la necessitat de la intervenció en els gegants: “L’actuació respon a la petició de les Cubanites i també a la voluntat municipal per preservar el patrimoni festiu de Sitges en condicions òptimes, així com per iniciar accions pedagògiques i de difusió sobre com conservar de la millor manera l’imaginari festamajorenc”.

Els anys, i possiblement les presses per tenir enllestides les figures en les setmanes que separen la celebració de Sant Bartomeu a Santa Tecla, han jugat en contra de la conservació de les figures originals, cobertes per set capes de materials diferents, com pintures, massilles i resina de polièster, alguns d’aquests materials incompatibles amb el cartró. Aquesta incompatibilitat ha accelerat el deteriorament de les peces originàries, que es trobaven en un estat de degradació avançat. La retirada d’aquests materials, no només ha permès recuperar la imatge original dels gegants, tal com van sortir al carrer el 1965, sinó que també els ha descarregat de 10 quilograms de pes aproximadament. Un cop finalitzada la restauració els gegants seran més lleugers: el Panxito pesarà al voltant de 23 quilograms, i la Panxita 25, abans de la intervenció pesaven 28,68 i 32,34 quilograms respectivament.

Els treballs de restauració s’han centrat tant en la consolidació de les figures de cartró originals com en la rectificació d’alguns ítems perquè siguin més fàcils de portar i evitar caigudes, sovint provocades per la mala estabilitat de les peces. D’aquesta forma s’han equilibrat els cavallets recuperant la forma original, s’ha dotat els gegants amb un costellam (estructura interna que reforça les diverses capes de cartró) i s’han substituït les fustes interiors. També s’ha treballat en els complements de la parella com els barrets, l’ombrel·la d’ella o el bastó d’ell, a més d’un anell gran amb l’escut de Sitges que lluirà el Panxito, i la joiera modernista que exhibirà la Panxita. Amb la voluntat de recuperar-los i aproximar-los a tal com eren el 1965, els gegants recuperaran el sistema desmuntable entre cos i cavallet que incorporaven quan se’ls va presentar.

Ha estat un treball interdisciplinar que ha requerit l’actuació de fusters, ferrers i modistes, supervisats sota les directrius de l’equip tècnic de restauradors del Taller Avall de Reus. El procediment ha comptat també amb la col·laboració de la colla de Cubanites i de l’Ajuntament de Sitges amb la recerca de documentació històrica referida a la parella de gegants. La informació aportada ha servit per entendre els diferents canvis en la fisonomia i estructura dels Americanos, a través de l’evolució en el temps de les figures.

L’objectiu de la intervenció és mantenir al màxim l’originalitat de la parella de gegants Americanos presentada el 1965 per conservar el llegat patrimonial primigeni. Ha estat un procés laboriós i delicat. Tota una intervenció d’enginyeria per garantir que es conservaran a la perfecció durant 50 anys més, si es realitza el seguiment anual i les actuacions de manteniment aconsellades cada dos anys, no només per una qüestió patrimonial sinó també de seguretat de les portants i del públic.

La restauració dels Gegants Americanos hauria d’haver estat enllestida per Sant Bartomeu, però l’aturada pel confinament i l’estat de conservació de les peces, més degradat del que podia semblar inicialment, ha demorat els treballs. Els Cubanitos estaran enllestits a finals d’octubre. La intervenció ha tingut un cost aproximat de 6.000 euros.

Els treballs de conservació i restauració de la parella de gegants és a càrrec del Taller Avall, empresa especialitzada en la conservació i restauració de béns patrimonials i elements festius, que perllonga la tradició centenària de les tècniques científic- artístiques vinculades a materials primigenis com el cartró pedra o les tècniques pictòriques i policromes.

Breu història dels Gegants Americanos

El 22 d’agost de 1965, es presentaven a Sitges els Gegants Americanos. Bastits per iniciativa de Samuel Barrachina i Esquiu, i dissenyats per Llorenç Picas i Cardó amb la col·laboració de Josep Muntañola, els anomenats popularment Cubanitos neixien amb la voluntat de representar els anomenats americanos i indianos sitgetans, aquells vilatans que tornaven a la vila, després de la seva estada a les colònies d’Amèrica en la cerca de la prosperitat. Amb la fortuna feta i retornats a la vila, els indianos invertien en la construcció de cases i mansions, a més de sufragar obres públiques rellevants.

Finançada part de la seva construcció per Pepsi-Cola, es van construir al taller d’imatgeria El Ingenio, i han estat sotmesos a operacions de restauració i millora el 1999 i, posteriorment, el 2015, en motiu del 50è aniversari de les figures.