Pep Pascual, director del departament de restauració de Museus de Sitges, ha liderat el procés de restauració.


El departament de restauració de Museus de Sitges, dirigit per Pep Pascual, ha participat en el procés de restauració dels Gegants Cubanitos, que enguany han estrenat un rostre renovat, com ja es va veure a la processó de Corpus. Aquests dos símbols de la Festa Major de Sitges presentaven diferents símptomes de degradació, que aconsellaven uns treballs de reparació.

Pep Pascual ha apuntat que l’objectiu ha estat “corregir petits desperfectes que tenia la geganta, com és el cas de les fissures al cap i a les mans i especialment per a revertir els efectes dels cops que els gegants han rebut en els darrers anys”. Pel que fa al gegant, l’actuació més destacada ha consistit en desplaçar 2 centímetres l’ull esquerre i intentar recuperar en la mesura del possible els trets originals.

A més d’aquests treballs més concrets, els dos gegants han estat sotmesos a reformes de caràcter estructural, com la consolidació de fissures, estucat de les petites pèrdues, recuperació de la imatge original amb un repintat i la reintegració dels respectius suports, així com el reforç i consolidació del cavallet del gegant.

Els Cubanitos van ser presentats públicament al pati de l’Escola Esteve Barrachina, el dia 22 d’agost de 1965. La seva construcció va ser finançada per l’empresa Pepsi Cola, i el disseny va anar a càrrec de Llorenç Picas i Josep Muntañola. Els efectes de l’actual restauració ja es van poder veure en la festa que es va organitzar amb motiu del seu 50è aniversari i posteriorment durant la processó de Corpus.

El taller de restauració de Museus de Sitges ja va assumir les tasques de restauració del Drac ara fa quatre anys, que van permetre renovar i canviar de ple la seva figura amb el doble objectiu de revertir els danys que tenia i recuperar el seu aspecte original del 1922.