CONCURS DEL CARTELL DE FESTA MAJOR 2017

FESTA MAJOR DE SITGES

Convocatòria del concurs del cartell que anunciarà la Festa Major de Sitges 2017 que es celebra en honor a Sant Bartomeu, del 18 al 26 d’agost i de Santa Tecla, del 15 al 24 de setembre.

1.- PARTICIPANTS
Convocatòria adreçada principalment a persones vinculades al món de l’art i el disseny. Només es podrà presentar una obra per participant.

2.- TEMA
El tema és la Festa Major de Sitges. Les obres han de ser originals i inèdites. No poden haver estat premiades i/o participat en altres concursos.

3.- TÈCNICA I MESURES
La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quadricromia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats. El cartell ha d’incloure el següent text: Festa Major Sitges 2017 (la frase ha de ser literal i no es pot canviar el sentit ni l’ordre de les paraules del lema). També és obligatori incloure la informació: Sant Bartomeu del 18 al 26 d’agost i Santa Tecla del 15 al 24 de setembre. L’obra s’ha de presentar en tamany DIN A 3 (29,7 cm x 42 cm) amb orientació vertical, i ha de poder adaptar-se amb facilitat als formats habituals dels suports de comunicació de la Festa Major (cartell, programa, programa de mà, xarxes socials i web municipal). L’obra guanyadora s’editarà incloent, el logotip de l’Ajuntament de Sitges, el de la Marca de Festa Major, el logotip de Festa Patrimonial i el de la marca patrocinadora de la festa. Les obres que no compleixin els requisits i/o amb faltes d’ortografia seran desqualificades.

4.- PRESENTACIÓ
Els originals s’han de lliurar al Servei de Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges, plaça de l’Ajuntament, s/n (Edifici Lola Anglada), 08870 Sitges, del 16 de març de 2017 al 26 de maig de 2017, de 09.00h a 14.00h. Poden lliurar-se en mà o bé mitjançant correu certificat o per missatgeria. Els treballs han d’anar signats al dors amb un pseudònim. El treball ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, rotulat amb el mateix pseudònim i dins hi ha d’haver una nota amb el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça electrònica i el NIF de l’autor/a. Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid de cartró ploma per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat.
El dret de reproducció del cartell guanyador passarà a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Sitges que podrà fer-ne ús per: edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre suport o esdeveniment relacionat amb la promoció de la festa.

5.- PREMI
L’autor/a del cartell guanyador rebrà un premi de 500 €. La persona guanyadora tindrà el reconeixement públic que li correspon de ser l’autor/a del cartell oficial de la Festa Major 2017. Així mateix, el programa de Festa Major 2017 inclourà una nota biogràfica i el currículum del guanyador o guanyadora. El treball original passarà a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Sitges.

6.- JURAT
De totes les obres presentades a concurs, un grup de persones expertes farà una selecció de les 20 millors, per tal de garantir els criteris artístics adequats a la categoria de la festa.
D’aquestes 20 obres escollides en sortirà el cartell guanyador, que serà triat per votació popular. La votació es podrà dur a terme durant l’exposició de les obres que tindrà lloc del 2 al 18 de juny de 2017. Per votar el cartell caldrà presentar el DNI o algun document acreditatiu, efectuant un únic vot per persona. El recompte de les votacions es realitzarà amb la certificació del Secretari de l’Ajuntament de Sitges.

7.- VEREDICTE
El veredicte es farà públic en un acte que tindrà lloc durant el mes de juliol. Els 3 cartells finalistes es donaran a conèixer amb anterioritat.

8.- EXPOSICIÓ
Les obres presentades s’exposaran del 2 al 18 de juny de 2017 a l’Espai Cultual Pere Stämpfli situat al carrer d’en Bosch, núm. 9.

9.- RECOLLIDA DE LES OBRES
Les obres es podran recollir del 17 de juliol a l’11 d’agost de 2017 al Servei de Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges, Plaça de l’Ajuntament, s/n, (Edifici Lola Anglada), de 9.00h a 14.00h. En cas de no ser recollides en l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors/es renuncien als treballs i aquests restaran en propietat de l’Ajuntament de Sitges.

10.- CONDICIONS
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Les persones concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. L’Ajuntament de Sitges no es fa responsable dels desperfectes o danys que poden patir les obres. L’organització es reserva el dret d’acabar d’especificar qualsevol aspecte que no quedi prou reflectit en aquestes bases.

Comissió Municipal de Festa Major